Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային առցանց առևտուր

Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման շնորհիվ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի առևտրային գործարքները և վճարումները իրականացվում են օնլայն, հատուկ առցանց հարթակի միջոցով: Շուկայի կառավարման ծրագիրը նոր և ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակ է, որն հնարավորություն է տվել ամբողջապես թվայնացնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկան, շուկայի առանձին սեգմենտներում առցանց առևտրի կազմակերպմամբ հնարավորություն ընձեռնելով ըստ առաջարկի և պահանջարկի որոշել  և ավտոմատ գեներացնել էլեկտրաէներգիայի արժեքը, վճարման անդորագրերը և գործարքի այլ փաստաթղթերը։

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AEX թվային հարթակի շահագործում և սպասարկում

Շուկայի օպերատորը բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների/գործընթացների իրականացման միջոցով ստանձնում է շուկայի կառավարման ծրագրի շահագործման, սպասարկման, անվտանգության ապահովման և կառավարման  պատասխանատվությունը համաձայն Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 86-րդ կետի։ ՇԿԾ-ի սպասարկման աշխատանքային պրոցեսին ընդգրկված է  նաև Synergy International Systems, Inc. ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև Շուկայի կառավարման ծրգիրը նախագծող ընկերությունը։

Հաշվարկային Կենտրոն

Հաշվարկային կենտրոնը հիմնադրվել է Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված «էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման» լիցենզիայի հիման վրա: Հաշվարկային կենտրոնը իրականացնում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի կառավարման և շահագործման և էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառման գործառույթները՝ մատուցելով կենտրոնացված միջնորդային ծառայություն։

Էլ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ է տալիս հեշտությամբ որոնել և դիտել փաստաթղթեր:

Մեր գործընկերները

Կապ

Բեռնել | Ամսաթիվ: 29/02/2024

Ժամանակահատված Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) Պահանջարկ (կՎտժ) Առաջարկ (կՎտժ)
00:00 - 01:00        
01:00 - 02:00        
02:00 - 03:00        
03:00 - 04:00        
04:00 - 05:00        
05:00 - 06:00        
06:00 - 07:00        
07:00 - 08:00        
08:00 - 09:00        
09:00 - 10:00        
10:00 - 11:00        
11:00 - 12:00        
12:00 - 13:00        
13:00 - 14:00        
14:00 - 15:00        
15:00 - 16:00        
16:00 - 17:00        
17:00 - 18:00        
18:00 - 19:00        
19:00 - 20:00        
20:00 - 21:00        
21:00 - 22:00        
22:00 - 23:00        
23:00 - 24:00        

Բեռնել | Ամսաթիվ: 29/02/2024

Ժամանակահատված Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների
00:00 - 01:00 834.00    
01:00 - 02:00 754.00    
02:00 - 03:00 718.00    
03:00 - 04:00 698.00    
04:00 - 05:00 690.00    
05:00 - 06:00 692.00    
06:00 - 07:00 729.00    
07:00 - 08:00 817.00    
08:00 - 09:00 897.00    
09:00 - 10:00 957.00    
10:00 - 11:00 974.00    
11:00 - 12:00 947.00    
12:00 - 13:00 918.00    
13:00 - 14:00 882.00    
14:00 - 15:00 886.00    
15:00 - 16:00 887.00    
16:00 - 17:00 919.00    
17:00 - 18:00 973.00    
18:00 - 19:00 1,031.00    
19:00 - 20:00 1,108.00    
20:00 - 21:00 1,100.00    
21:00 - 22:00 1,076.00    
22:00 - 23:00 1,022.00    
23:00 - 24:00 939.00