Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային առցանց առևտուր

Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման շնորհիվ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի առևտրային գործարքները և վճարումները իրականացվում են օնլայն, հատուկ առցանց հարթակի միջոցով: Շուկայի կառավարման ծրագիրը նոր և ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակ է, որն հնարավորություն է տվել ամբողջապես թվայնացնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկան, շուկայի առանձին սեգմենտներում առցանց առևտրի կազմակերպմամբ հնարավորություն ընձեռնելով ըստ առաջարկի և պահանջարկի որոշել  և ավտոմատ գեներացնել էլեկտրաէներգիայի արժեքը, վճարման անդորագրերը և գործարքի այլ փաստաթղթերը։

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AEX թվային հարթակի շահագործում և սպասարկում

Շուկայի օպերատորը բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների/գործընթացների իրականացման միջոցով ստանձնում է շուկայի կառավարման ծրագրի շահագործման, սպասարկման, անվտանգության ապահովման և կառավարման  պատասխանատվությունը համաձայն Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 86-րդ կետի։ ՇԿԾ-ի սպասարկման աշխատանքային պրոցեսին ընդգրկված է  նաև Synergy International Systems, Inc. ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև Շուկայի կառավարման ծրգիրը նախագծող ընկերությունը։

Հաշվարկային Կենտրոն

Հաշվարկային կենտրոնը հիմնադրվել է Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված «էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման» լիցենզիայի հիման վրա: Հաշվարկային կենտրոնը իրականացնում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի կառավարման և շահագործման և էլեկտրաէներգիայի առևտրային հաշվառման գործառույթները՝ մատուցելով կենտրոնացված միջնորդային ծառայություն։

Էլ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարանը թույլ է տալիս հեշտությամբ որոնել և դիտել փաստաթղթեր:

Մեր գործընկերները

Կապ

Բեռնել | Ամսաթիվ: 21/05/2024

Ժամանակահատված Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) Պահանջարկ (կՎտժ) Առաջարկ (կՎտժ)
00:00 - 01:00 28.50 72,774.00 91,791.00 72,774.00
01:00 - 02:00 28.50 65,449.00 94,074.00 65,449.00
02:00 - 03:00 28.50 38,956.00 92,557.00 38,956.00
03:00 - 04:00 28.50 40,140.00 93,657.00 40,140.00
04:00 - 05:00 28.50 43,334.00 93,823.00 43,334.00
05:00 - 06:00 28.50 38,027.00 92,733.00 38,027.00
06:00 - 07:00 28.50 64,468.00 89,614.00 64,468.00
07:00 - 08:00 28.50 63,348.00 87,856.00 63,348.00
08:00 - 09:00 28.50 63,141.00 94,863.00 63,141.00
09:00 - 10:00 28.50 60,365.00 97,298.00 60,365.00
10:00 - 11:00 28.75 18,535.00 95,904.00 18,535.00
11:00 - 12:00 28.56 20,937.00 97,218.00 20,937.00
12:00 - 13:00 28.75 20,631.00 97,963.00 20,631.00
13:00 - 14:00 29.50 14,670.00 97,500.00 14,670.00
14:00 - 15:00 28.75 20,045.00 96,272.00 20,045.00
15:00 - 16:00 28.50 55,434.00 95,707.00 55,434.00
16:00 - 17:00 28.50 64,540.00 95,615.00 64,540.00
17:00 - 18:00 28.50 70,019.00 92,582.00 70,019.00
18:00 - 19:00 28.50 72,879.00 80,527.00 72,879.00
19:00 - 20:00 28.50 75,303.00 80,702.00 90,137.00
20:00 - 21:00 28.50 74,555.00 79,514.00 109,963.00
21:00 - 22:00 28.50 80,794.00 86,488.00 105,590.00
22:00 - 23:00 28.50 79,666.00 84,995.00 95,249.00
23:00 - 24:00 28.50 58,956.00 87,528.00 58,956.00

Բեռնել | Ամսաթիվ: 21/05/2024

Ժամանակահատված Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների
00:00 - 01:00 628.00    
01:00 - 02:00 559.00    
02:00 - 03:00 531.00    
03:00 - 04:00 513.00    
04:00 - 05:00 508.00    
05:00 - 06:00 508.00    
06:00 - 07:00 530.00    
07:00 - 08:00 579.00    
08:00 - 09:00 632.00    
09:00 - 10:00 681.00    
10:00 - 11:00 687.00    
11:00 - 12:00 681.00    
12:00 - 13:00 650.00    
13:00 - 14:00 626.00    
14:00 - 15:00 643.00    
15:00 - 16:00 661.00    
16:00 - 17:00 702.00    
17:00 - 18:00 728.00    
18:00 - 19:00 763.00    
19:00 - 20:00 796.00    
20:00 - 21:00 839.00    
21:00 - 22:00 836.00    
22:00 - 23:00 793.00    
23:00 - 24:00 715.00