2023 թվականին «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը՝ 71 հոգի։

2023 թվականին «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ աշխատանքի վարձատրության ֆոնդը փաստացի՝ ընդամենը 347,3 մլն դրամ։

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ շահագործվող տրանսպորտային միջոցների թվաքանակը՝ 5 են․

Շևրոլե Կապտիվա -1 հատ, Նիսսան Իքս - Տերրա-1 հատ, Հյունդաի Էլանտրա- 3 հատ