Ամսաթիվ:,28/09/2023 Ժամանակահատված, Շուկայի քլիրինգային գին(դր կՎտժ առանց ԱԱՀ), Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ), Պահանջարկ (կՎտժ), Առաջարկ (կՎտժ) Ընտրված Õ¦Õ¿Õ«Õ¹Õ« չափանիշներին Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Õ² տվյալներ չկան։,,,,