Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը, գործադիր մարմինը՝ գլխավոր տնօրենը։

ՀՀ Կառավարության թիվ 1694-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվել են Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին:

Տարեկան բաժնետիրոջ ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է։

 • Լիանա Հովհաննիսյան
  ՏԿԵ նախարարի օգնական, «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ խորհրդի նախագահ 
 • Մեսրոպ Մեսրոպյան
  «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն, խորհրդի անդամ
 • Վարդան Ենգիդունյան
  ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն պետական գույքի տնօրինման և մոնիտորինգի բաժնի պետ, խոհրդի անդամ
 • Ստեփան Պետրոսյան
  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, խորհրդի անդամ
 • Երանուհի Ազոյան
  «Հայաստանի էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, խորհրդի անդամ 

 

Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության ընդհանուր ղեկավարումը՝ բացառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով կամ կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ իրավասությանը։

Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը՝ բացառությամբ Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերի։

Կառավարման մարմիններն իրենց գործունեությունն իրականացնում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված իրավասությունների համաձայն: