ԷՀԱՀ համատեղելի հաշվիչներ

 

ԷՀԱՀ եռաֆազ բազմասակագնային էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ

Բոլոր հաշվիչները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ընդունված ստանդարտներին և նորմերին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Էլեկտրաէներգետիկական Շուկայի հաղորդման ցանցային կանոններին։

 

Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների ցանկն ըստ գերադասության

 

1. A1 (Альфа), Эльстер Метроника

2. A2 (Альфа+), Эльстер Метроника

3. EA (ЕвроАльфа), Эльстер Метроника

4. A1700, Эльстер Метроника

5. A1140, Эльстер Метроника

6. AS1440, AS220, AS3000, AS3500, Эльстер Метроника

7. A3, Эльстер Метроника

8. A1800, Эльстер Метроника

9. Меркурий-230(233,234,236) ART,203.2T,200,206 Инкотэкс