Ամսաթիվ:,28/09/2023 Ժամանակահատված, Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ), Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ),Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների, Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների 00:00 - 01:00, , , ,727.40 01:00 - 02:00, , , ,656.40 02:00 - 03:00, , , ,621.70 03:00 - 04:00, , , ,598.00 04:00 - 05:00, , , ,594.10 05:00 - 06:00, , , ,579.40 06:00 - 07:00, , , ,576.00 07:00 - 08:00, , , ,613.90 08:00 - 09:00, , , ,715.00 09:00 - 10:00, , , ,765.90 10:00 - 11:00, , , ,795.90 11:00 - 12:00, , , ,809.10 12:00 - 13:00, , , ,795.10 13:00 - 14:00, , , ,790.20 14:00 - 15:00, , , ,812.20 15:00 - 16:00, , , ,821.40 16:00 - 17:00, , , ,843.40 17:00 - 18:00, , , ,882.30 18:00 - 19:00, , , ,883.40 19:00 - 20:00, , , ,896.90 20:00 - 21:00, , , ,920.10 21:00 - 22:00, , , ,948.70 22:00 - 23:00, , , ,904.90 23:00 - 24:00, , , ,817.40