Ամսաթիվ:,21/05/2024 Ժամանակահատված, Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ), Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ),Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների, Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների 00:00 - 01:00, ,628.00, ,  01:00 - 02:00, ,559.00, ,  02:00 - 03:00, ,531.00, ,  03:00 - 04:00, ,513.00, ,  04:00 - 05:00, ,508.00, ,  05:00 - 06:00, ,508.00, ,  06:00 - 07:00, ,530.00, ,  07:00 - 08:00, ,579.00, ,  08:00 - 09:00, ,632.00, ,  09:00 - 10:00, ,681.00, ,  10:00 - 11:00, ,687.00, ,  11:00 - 12:00, ,681.00, ,  12:00 - 13:00, ,650.00, ,  13:00 - 14:00, ,626.00, ,  14:00 - 15:00, ,643.00, ,  15:00 - 16:00, ,661.00, ,  16:00 - 17:00, ,702.00, ,  17:00 - 18:00, ,728.00, ,  18:00 - 19:00, ,763.00, ,  19:00 - 20:00, ,796.00, ,  20:00 - 21:00, ,839.00, ,  21:00 - 22:00, ,836.00, ,  22:00 - 23:00, ,793.00, ,  23:00 - 24:00, ,715.00, ,