Հաշվիչների ծրագրավորում և ներառում ԷՀԱՀ-ում

06/11/2023

Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համալիրների սպասարկման բաժնի աշխատակիցները «Կամո» 220\35\10 կՎ ենթակայանի
«Գուլպա-4» և 35 կՎ « Հացառատ» ուղղություններում սույն թվականի նոյեմբերի 3-ին մասնակցել են խափանված հաշվիչների փոխարինման աշխատանքներին:
Հաշվիչները ծրագրավորվել և ներառվել են էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ավտոմատացված համակարգում: