Հայտարարություն

30/06/2023

Հարգելի ընթերցող, տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ ՕԱՇ (օր առաջ շուկա) առևտրային օրվա արդյունքները կարող եք տեսնել մեր պաշտոնական կայքէջի «Շուկայի ցուցանիշներ» բաժնում, ինչպես նաև AEX բաժնի հանրային հաշվետվություններ հարթակի՝ ԷՄՇ հաշվետվությունների ՕԱՇ քլիրինգային արդյունքներ ենթահաշվետվությունում, որտեղ կարող եք օգտվել նաև մեկօրյա տվյալների արտահանման հնարավորությունից։