Հայտարարություն

08/05/2023

Հարգելի ընթերցող, տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ ՕԱՇ (օր առաջ շուկա) առևտրային օրվա արդյունքները կարող եք տեսնել մեր պաշտոնական կայքէջի «Շուկայի ցուցանիշներ» բաժնում , ինչպես նաև «Տեղեկատվություն» և «Շուկա» բաժինների «ՕԱՇ արդյունքներ» ենթաբաժնում։