Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում

10/11/2023

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ում շուկայի կառավարման ծրագրի միջոցով ավարտին հասցվեց և շուկայի մասնակիցներին ներկայացվեց 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսվա վճարման ակտերը։