Հայտարարություն

17/03/2023

Հարգելի ընթերցող, տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ ՕԱՇ (օր առաջ շուկա) առևտրային օրվա արդյունքները կարող եք տեսնել մեր պաշտոնական կայքէջի  

«Տեղեկատվություն»  և «Շուկա» բաժինների «ՕԱՇ արդյունքներ» ենթաբաժնում։