Փակել

Search What You Want. . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi commodi in deleniti, adipisci blanditiis, ducimus magnam optio corrupti quidem porro deserunt sunt! Eligendi explicabo enim maiores, itaque velit perspiciatis.

Ապրանքային արտադրանք

Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց ապրանքային արտադրանքի վերաբերյալ ամենամսյա տեղեկատվություն:

Յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվա 25-ը, «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ն Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողովին է ներկայացնում էներգահամակարգի ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվություն։ Դրա հիման վրա պատրաստվում է «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կայքում տեղադրվող տեղեկանքը, որում ներառված են էլետրաէներգիա արտադրող կայաններից առաքած էլեկտրաէներգայի քանակը և այդ պահի դրությամբ գործող սակագների հիման վրա հաշվարկված ապրանքային արտադրանքը։