Փակել

Search What You Want. . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi commodi in deleniti, adipisci blanditiis, ducimus magnam optio corrupti quidem porro deserunt sunt! Eligendi explicabo enim maiores, itaque velit perspiciatis.

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

«ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը որպես ինքնուրույն միավոր ստեղծվել է 2002թ. ՀՀ Կառավարության 2002թ. հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1663-Ն համաձայն:  Ընկերությունը հագեցված է հանրապետությունում նմանատիպը չունեցող էլեկտրաէներգիայի (հզորության) ժամանակակից հաշվառման համակարգով բոլոր մակարդակներում՝ արտադրություն, տեղափոխում և բաշխում, ինչպես նաև, համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ։ Ընկերության ստեղծման նպատակն է ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական  մեծածախ շուկային մատուցել հաշվարկային կենտրոնի ծառայություններ։

2016թ հուլիսի 29-ին ՀՀ Կառավարությունը թիվ 29 արձանագրային որոշմամբ հաստատել է «Գործողությունների ծրագիր - ժամանակացույց Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման մասին»։

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացմանը և միջպետական առևտրի խթանմանն ուղղված գործողությունների իրականացման համար 2017թ. մայիսի 17-ի ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թիվ 164Ա որոշմամբ Ընկերության լիցենզիայում կատարվել է փոփոխություն՝ «շուկայի հաշվարկային ծառայությունը» փոխարինվել է «շուկայի օպերատորի ծառայություն» բառերով և սահմանվել են լիցենզիայի նորացված պայմաններ։

ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիայի համաձայն Ընկերությանը վերապահված է ՀՀ տարածքում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) առևտրային հաշվառումն իրականացնելու, ինչպես նաև հաշվառված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) վերաբերյալ ակտերը կազմելու և պայմանագրային կողմերին ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ու պարտավորություններ, որոնք չեն կրկնվում որևէ այլ կառույցում։ Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքն է։

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ն իր գործունեությունը իրականացնում է համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ էներգետիկայի մասին» օրենքի, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) կողմից տրված լիցենզիայի պայմանների, ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, ՀԾԿՀ կողմից ընդունված որոշումների և նորմատիվ ակտերի, ինչպես նաև ՀՀ օրենքների և օրենսդրական ակտերի: