Փակել

Search What You Want. . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi commodi in deleniti, adipisci blanditiis, ducimus magnam optio corrupti quidem porro deserunt sunt! Eligendi explicabo enim maiores, itaque velit perspiciatis.

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը, գործադիր մարմինը՝ գլխավոր տնօրենը։

ՀՀ Կառավարության թիվ 1694-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվել են Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին:

Տարեկան բաժնետիրոջ ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է։

Հովհաննիսյան Լիանա       «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ,  

 

Ենգիդունյան Վարդան     ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն պետական գույքի

                                         տնօրինման և մոնիտորինգի բաժնի պետ,

Պետրոսյան Ստեփան       ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր,

 

Ազոյան Երանուհի             «Հայաստանի էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

 

Մեսրոպյան Մեսրոպ         «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն

                                         

                            

 

Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության ընդհանուր ղեկավարումը՝ բացառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով կամ կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ իրավասությանը։

Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը՝ բացառությամբ Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերի։

Կառավարման մարմինները իրենց գործունեությունը իրականացնում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված իրավասությունների համաձայն: